Organizacja dziesięciodniowego obozu szkoleniowego o profilu sportowo obronnym dla uczniów klas mundurowych i członków organizacji proobronnych

Fundacja NIEZAPOMNIANI w ramach realizacji zadania publicznego „Organizacja dziesięciodniowego obozu szkoleniowego o profilu sportowo obronnym dla uczniów klas mundurowych i członków organizacji proobronnych”, współfinansowanego ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej (umowa Nr 69/2019/3300014825/335) organizuje w dniach 09.08.2019 – 18.08.2019 roku obóz szkoleniowy o profilu sportowo – obronnym. 
Obóz zostanie zorganizowany na terenie Ośrodka Szkolenia Poligonowego GROM w Czerwonym Borze.

Uczestnikami obozu mogą być uczniowie klas mundurowych szkół ponadpodstawowych oraz członkowie organizacji proobronnych. Udział w obozie jest bezpłatny!

Zachęcamy gorąco do uczestnictwa w tym przedsięwzięciu.

Osoby chętne do uczestnictwa w obozie a spełniające powyższe kryteria powinny wypełnić dokumenty: 
1) Formularz zgłoszenia udziału w obozie;
2) Kartę kwalifikacyjną uczestnika obozu;
3) Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego dziecka – niepełnoletniego uczestnika obozu (dla),

które są dostępne pod adresem: obozy@niezapomniani.pl
oraz przesłać je na ten sam adres kontaktowy.

Z uwagi na fakt, iż ilość miejsc jest ograniczona, o udziale w obozie decyduje kolejność zgłoszeń.

W razie jakichkolwiek pytań, wątpliwości proszę o kontakt telefoniczny lub mailowy. 
Numer telefonu kontaktowego: 22-760-85-68. 
Adres kontaktowy e-mail: obozy@niezapomniani.pl