Misja i cele Fundacji

Realizujemy cele statutowe tak, aby przy wykorzystaniu innowacyjnych metod uzyskać jak najlepsze efekty. Misją Fundacji jest wspieranie tych, którzy na co dzień ryzykowali dla nas życiem. Uważamy, że naszym obowiązkiem jest pamiętanie o nich i wspieranie wtedy, gdy tego potrzebują.

Sedno naszych działań określają następujące działania:

– pomoc żołnierzom i funkcjonariuszom, którzy doznali uszczerbku podczas służby

– wspieranie ich rodzin

– organizacja obozów dla dzieci i młodzieży żołnierzy i funkcjonariuszy

– przywracanie pamięci historycznej poprzez odnawianie miejsc poświęconych pamięci tych, którzy oddali życie za Ojczyznę i opiekę nad nimi

– organizacja wydarzeń wspierających poczucie patriotyzmu i wspólnoty narodowej oraz wspierające bezpieczeństwo Polski:

• GROM CHALLENGE – Siła i Honor,

• pikniki militarne ,

• zloty pojazdów militarnych,

• organizacja wystaw i prelekcji poświęconych Cichociemnym i Siłom Specjalnym,

• wspieranie działań proobronnych we współpracy z innymi organizacjami i instytucjami.