IV Turniej klas mundurowych został przeprowadzony w dniu 8 czerwca 2022 r. w formie zawodów obronno-sportowych i polegał na rywalizacji 3 osobowych drużyn, których uczestnikami byli uczniowie szkół ponadpodstawowych. Charakter wybranych zadań, z którymi podczas Turnieju mierzyli się jego uczestnicy miał na celu zwiększenie umiejętności przydatnych w służbie wojskowej, kształtowanie i umacnianie wśród młodzieży obywatelskiej postawy wobec spraw obronności Rzeczypospolitej Polskiej, przygotowanie młodzieży do zawodowej służby wojskowej i służby w Wojskach Obrony Terytorialnej.

W Turniej udział wzięło 20 zespołów 3 osobowych, łącznie 60 uczestników uczniów szkół ponadpodstawowych z klas mundurowych.

W czasie trwania Turnieju każdy z jego uczestników otrzymał pamiątkowy medal i pamiątkową koszulkę z nadrukiem. Podczas podsumowania wyników, nastąpiło uroczyste zakończenie wydarzenia, podczas którego zostały omówione wyniki i wręczone puchary dla zawodników i szkoły z drużyn, którzy zajęli pierwsze cztery miejsca oraz dyplomy za zajęcie miejsc od I do V.

Udział w Turnieju dał możliwość sprawdzenia się pod względem sprawności fizycznej i psychicznej, współdziałania w zespole, umiejętności strzeleckich, zapoznania się z wymogami jakie należy spełnić również pod względem wiedzy wojskowej przyszłym kandydatom do służby w Wojsku Polskim. Turniej miał również na celu aktywizowanie młodzieży do aktywnego spędzenia czasu, podjęciu trudu treningów oraz hartu ducha i ciała w celu osiągnięcia zaplanowanego rezultatu, doskonalenie swoich umiejętności taktycznych i strzeleckich.