Obóz szkoleniowy o profilu sportowo-obronnym dla uczniów klas mundurowych i członków proobronnych organizacji pozarządowych, który zostanie zorganizowany w dniach 22.10-28.10.2021 roku, będzie kolejną edycją cieszących się ogromnym zainteresowaniem organizowanych od roku 2012 obozów dla młodzieży, odbywających się na terenach posiadających odpowiednią bazę szkoleniowo-logistyczną dla realizowanego przedsięwzięcia. W czasie obozu szkoleniowego, młodzież uczestnicząca w nim zapoznaje się i uczestniczy w zajęciach teoretycznych, i praktycznych, prowadzonych w oparciu o wybrane elementy minimum programowego dla klas mundurowych z zakresu terenoznawstwa, szkolenia taktycznego oraz z wybranymi elementami szkoleń sportowych, w tym prowadzonych w Jednostce Specjalnej GROM
.
W obozie udział weźmie 50 uczestników. Udział w obozie jest bezpłatny.

Osoby chętne do uczestnictwa w obozie – a spełniające powyższe kryteria – powinny wypełnić Kartę kwalifikacyjną uczestnika obozu oraz przesłać na adres kontaktowy e-mail: obozy@niezapomniani.pl (formularz będzie przesłany osobom chętnym po zgłoszeniu akcesu na email lub telefonicznie – 22-760-85-68).