Obóz szkoleniowy o profilu obronno-sportowym dla uczniów klas mundurowych i członków proobronnych organizacji pozarządowych, który zostanie zorganizowany w dniach 18.07-24.07.2022 roku, będzie kolejną edycją cieszących się ogromnym zainteresowaniem organizowanych od roku 2012 obozów dla młodzieży, odbywających się na terenach posiadających odpowiednią bazę szkoleniowo-logistyczną dla realizowanego przedsięwzięcia. W czasie obozu szkoleniowego, młodzież uczestnicząca w nim zapoznaje się i uczestniczy w zajęciach teoretycznych, i praktycznych, prowadzonych w oparciu o wybrane elementy minimum programowego dla klas mundurowych z zakresu terenoznawstwa, szkolenia taktycznego oraz z wybranymi elementami szkoleń sportowych, w tym prowadzonych w Jednostce Specjalnej GROM.

Szkolenia prowadzone będą przez instruktorów różnych specjalności-byłych żołnierzy GROM, posiadających kwalifikacje pedagogiczne i uprawnienia formalne, co dla młodzieży uczestniczącej w obozie będzie stanowi dodatkową atrakcję. W trakcie szkolenia, młodzieży przekazywane będą treści propagujące miłość do ojczyzny oraz patriotyzm.

Miejsce, w którym odbędzie się obóz tj. na terenie Ośrodka Szkolenia Poligonowego GROM, spełnia wszystkie wymogi jakie powinien spełniać taki obiekt  m.in.: posiada sale wykładowe wraz z zapleczem socjalnym, posiadana miejsca noclegowe dla zaplanowanej liczby uczestników i instruktorów, posiada strzelnicę dopuszczoną do prowadzenia zajęć z broni palnej, posiada teren do organizacji zajęć taktycznych, sportowych i musztry.

W obozie udział weźmie 50 uczestników.