W dniu 21 września 2022 roku Fundacja Niezapomniani, w ramach realizacji zadania publicznego zleconego przez Ministerstwo Obrony Narodowej (umowa Nr 89/2022/3300022227/367 z dnia 7 lipca 2022 roku), zorganizuje zawody pn.: „VI Pętla taktyczna GROM”. Zawody zostaną przeprowadzone w Ośrodku Szkolenia Poligonowego GROM, Czerwony Bór 76, 18-400 Łomża, woj. podlaskie. Będzie to już VI edycja tego wydarzenia, które zostanie zrealizowane w miejscu, w którym istniał jeden z pierwszych ośrodków szkoleniowych żołnierzy jednostki GROM, gdzie odbywały się między innymi szkolenia z żołnierzami z USA i Wielkiej Brytanii.

VI Pętla taktyczna GROM zostanie przeprowadzona w formie zawodów sportowo-obronnych – biegu terenowego, po wyznaczonej trasie i będzie polegał na rywalizacji dwudziestu 6 osobowych drużyn (3 kobiety i 3 mężczyzn w drużynie), których uczestnikami mogą być uczniowie klas mundurowych, i członkowie organizacji proobronnych. W trakcie biegu, który odbywał się będzie w trudnych warunkach terenowych, instruktorzy sprawdzą umiejętności uczestników z zakresu łączności, terenoznawstwa, szkolenia taktycznego i strzeleckiego, szkolenia medycznego z elementami TCCC oraz z innych elementów wyszkolenia wojskowego.

Udział w biegu jest całkowicie bezpłatny.

Regulamin zawodów dostępny jest w Fundacji Niezapomniani i może być udostępniony emailowo zainteresowanym.

Drużyny chętne do udziału w zawodach winny zgłosić swój udział przesyłając wypełnioną kartę zgłoszeniową na adres emailowy: obozy@niezapomniani.pl. lub zgłosić udział telefonicznie 22-760-85-68 (pod tym numerem można też uzyskać szczegółowe informacje dotyczące tych zawodów.

Termin naboru trwa do 12 września 2022 r. lub do wyczerpania limitu miejsc.

`
Partnerem Strategicznym przy organizacji warsztatów jest Województwo Podlaskie, na terenie którego będzie odbywało się wydarzenie.

Współorganizatorami wydarzenia będzie: Grom Group Sp. z o.o. www.gromgroup.pl oraz Grupa Ratownicza Nadzieje www.grupanadzieja.pl

Ilość miejsc ograniczona.