Program „Warto być Polakiem” organizowany przez Samorząd Województwa Lubelskiego rozpoczął się w Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, 2 maja 2020 r. (Dzień Flagi – polskie święto wprowadzone na mocy ustawy z 20 lutego 2004)

Cele programu:

• Pielęgnowanie polskości
• Ochrona narodowego dziedzictwa
• Przypomnienie ważnych wydarzeń i rocznic z historii Polski
• Przywołanie postaci godnych do naśladowania
• Pamięć o bohaterach poprzednich pokoleń, którzy dzięki
swojej niezłomności zdali egzamin w godzinie próby
• Pokazanie tego co dobre i piękne w historii naszego kraju, z wyszczególnieniem tego, co dotyczy Województwa Lubelskiego