Warsztaty będą miały na celu doskonalenie praktycznych umiejętności uczniów klas mundurowych oraz członków organizacji paramilitarnych w obszarze obronności w zakresie programu kształcenia pn. Edukacja Wojskowa. Uczestnicy warsztatów będą doskonalili umiejętności w strzelaniu statycznym i dynamicznym z różnych rodzajów broni, z zakresu taktyki działań w terenie zabudowanym, z opatrywania rannych według wytycznych TCCC oraz dodatkowo z technik linowych i ratownictwa wodnego.

Instruktorami prowadzącymi zajęcia będą wolontariusze Fundacji Niezapomniani – byli operatorzy GROM.

Partnerem Strategicznym przy organizacji warsztatów jest Województwo Podlaskie, na terenie którego będzie odbywało się wydarzenie.

Współorganizatorami wydarzenia będzie: Grom Group Sp. z o.o. oraz Grupa Ratownicza Nadzieja.

Partnerem Strategicznym jest Województwo Podlaskie