W tym roku, w zaostrzonym reżimie sanitarnym związanym ze stanem epidemii na terenie Polski, w okresie wakacji zorganizujemy przedsięwzięcia, skierowane przede wszystkim dla rodzin żołnierzy i funkcjonariuszy oraz młodzieży klas mundurowych.

11 września 2021 została przeprowadzona IX edycja GROM CHALLENGE – Siła i Honor.