GROM CHALLENGE – Siła i Honor jest jedynym cyklicznym wydarzeniem sportowym o charakterze otwartym, które zawsze było wspierane przez Jednostkę Wojskowej GROM. GROM CHALLENGE to ekstremalny bieg terenowy na trasie liczącej ok. 30 km, wzorowany na pierwszych selekcjach do jednostki specjalnej GROM. Jego trasa zawsze jest urozmaicana licznymi, dodatkowymi przeszkodami i specjalnymi zadaniami na punktach kontrolnych.

Zadania na poszczególnych punktach kontrolnych oceniają instruktorzy – weterani GROM-u skupieni wokół celów Fundacji: snajperzy, płetwonurkowie, operatorzy, saperzy i szkoleniowcy.

Oprócz aspektu sportowego, GROM CHALLENGE jest także formą preselekcji do elitarnych formacji mundurowych, a jego głównymi założeniami są m.in.:

  • Wydarzenie jest adresowane do ludzi żądnych przygody i ekstremalnych przeżyć, ceniących sobie oryginalną aktywność sportową połączoną z wysiłkiem intelektualnym, zainteresowanych służbą w podmiotach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo Polski.
  • Kładzie nacisk na integrację i współdziałanie w celu realizacji założonych celów – uczestnicy startują w zespołach, ukończenie biegu nie jest możliwe bez ścisłej współpracy członków zespołu.
  • Rozwija poczucie satysfakcji z udziału w elitarnym wydarzeniu – ukończenie biegu wzorowanego na selekcji do jednostki GROM, nadzorowanego przez byłych żołnierzy tej jednostki jest powodem do dumy.
  • Kształtuje i rozwija patriotyzm i miłość do Ojczyzny.
  • Propaguje poświęcenia dla dobra Ojczyzny i obrony najwyższych wartości narodowych.