Kolejny projekt realizowany przez Fundację Niezapomniani „Obóz szkoleniowy o profilu obronno-sportowym z weteranami działań poza granicami państwa – 2023” to obóz szkoleniowy dla uczniów klas mundurowych i prowadzony przez weteranów działań poza granicami państwa. Odbędzie się w dniach 03 – 09 września 2023 r. W czasie obozu, instruktorzy – weterani działań poza granicami państwa, przekażą podczas zajęć teoretycznych i praktycznych uczestniczącej młodzieży swoją wiedzę i doświadczenie nabyte podczas służby, w tym podczas działań poza granicami państwa, także w rejonach działań wojennych. Zajęcia prowadzone będą w oparciu o wybrane elementy minimum programowego dla klas mundurowych z zakresu terenoznawstwa, szkolenia taktycznego oraz z wybranymi elementami szkoleń sportowych, w tym prowadzonych w Jednostce Specjalnej GROM. Szkolenia prowadzone będą przez weteranów instruktorów różnych specjalności, w tym byłych żołnierzy GROM, posiadających kwalifikacje pedagogiczne i uprawnienia formalne, co dla młodzieży uczestniczącej w obozie będzie stanowi dodatkową atrakcję. W trakcie szkolenia, młodzieży przekazywane będą treści upowszechniające wśród społeczeństwa zasługi i znaczenie udziału żołnierzy Wojska Polskiego w misjach i operacjach poza granicami państwa jak też budowanie szacunku dla weteranów działań poza granicami państwa. W trakcie obozu młodzież korzystać będzie z broni palnej – pistoletu GLOCK, karabinka samoczynnego GROT, karabinka kbk AK oraz broni pneumatycznej i replik karabinków ASG. W wyniku odbytych zajęć zwiększą się u uczestników obozu umiejętności przydatne w późniejszej służbie wojskowej. W czasie trwania obozu młodzież będzie uczestniczyć w zajęciach, na które składać się będą zasady musztry, szkolenie fizyczne (w tym zajęcia z atletyki terenowej, walki wręcz i zajęcia ogólnorozwojowe), szkolenie strzeleckie (budowa i obsługa broni palnej, zasady bezpiecznego użycia broni palnej, ćwiczenia przygotowawcze do strzelania, odbycie strzelań z pistoletu GLOCK, karabinka samoczynnego GROT, karabinka kbk AK), taktyka, szkolenie medyczne, szkolenie topograficzne.
Miejsce, w którym odbędzie się obóz tj. na terenie Ośrodka Szkolenia Poligonowego GROM w Czerwonym Borze, spełnia wszystkie wymogi jakie powinien spełniać taki obiekt m.in.: posiada sale wykładowe wraz z zapleczem socjalnym, posiadana miejsca noclegowe dla zaplanowanej liczby uczestników i instruktorów, posiada strzelnicę dopuszczoną do prowadzenia zajęć z broni palnej, posiada teren do organizacji zajęć taktycznych, sportowych i musztry.
Obóz będzie realizowany w ramach zadania publicznego, współfinansowanego ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej.
W obozie udział weźmie 60 uczestników, nabór uczestników został zakończony.